Frode W. Kjersem

Daglig Leder, Nordic Consulting

Jeg startet Nordic Consulting for å høste av de erfaringer og nettverk jeg har opparbeidet i løpet av to tiår med å bistå Nordiske forretningsinteresser i Nordøstre USA. Min drivkraft er hvordan teknologi kan bidra til å nå FN’s bærekraftsmål, forbedre produktivitet og menneskers helse og sikkerhet. Jeg er norsk og amerikansk statsborger med bosteder i Oslo og Philadelphia.

Kontakt Frode