HVA VI TILBYR

Hvor sikker er du på at produktet ditt er klart til å bli lansert i markedet? Du kan ikke transplantere det som fungerer i Europa og Norden og tro det går bra. Du trenger et nettverk som vet hva som kreves for å gjøre suksess i det amerikanske markedet. Det kan Nordic Consulting gi deg.

Vi har utviklet en dreiebok for å hjelpe deg optimalisere din strategi og koble deg opp mot de riktige aktørene. Vi har håndplukket erfarne mentorer og forretningsfolk som kan hjelpe deg her og nå. Du kan bruke mindre tid på å bygge pålitelige nettverk i USA og mer tid på å sette søkelys på hva som er viktig for deg – produktene, teamet og din suksess.

TENK GLOBALT FRA DAG ÉN

Bare 1 av 20 norske oppstartsselskaper med tilsynelatende gode ideer lykkes internasjonalt.

For å lykkes er viktig at startups legger en strategi for hvordan de skal vokse utover egne landegrenser. Casper Claudi Rasmussens doktorgradsavhandling fra 2014 tyder på at dette er en svært viktig faktor. I avhandlingen pekte han på at selskapene som gjorde det bra, hadde sterke vekstambisjoner og en tydelig plan tidlig i løpet.

Med vårt transatlantiske tankesett og fotfeste i USA er vi her for å hjelpe deg med å tenke scale-up fra dag én, og gi deg tilgang til den kvalitet infrastruktur og matchmaking som gjør dette mulig.

STRESSTEST DIN FORRETNINGSIDE

WorldUpstart hjelper deg å finne dine «blind spots». Og eliminere dem. Vårt akseleratorprogram er skalérbart og konfigurerbart (hybrid, online eller personlig) og tilgjengelig for industriklynger, inkubatorer og enkeltbedrifter. Mer enn 40 % av våre kohortdeltakere ekspanderer til det amerikanske markedet.

Advice and mentoring from the biggest players in Pharma. If you’re serious about entering the US market you have to be in the program! I would never have dreamed of having access to companies like JP Morgan and Merck, but thanks to Bootcamp I did! We now know what we need to know.

William PurvisCinchOrtho

ALT HANDLER OM KUNDEN

Hvorfor er du i business? Hva er problemet du prøver å løse? Det virker åpenbart, men har du virkelig tenkt gjennom det? Vårt utviklingsrammeverk er basert på Human-Centered Design (HDC), som er fokusert på å løse komplekse problemer fra perspektivet til menneskene som opplever disse problemene.

Fra denne prosessen vil du kunne avdekke dyp og verdifull innsikt om kundene dine hvilket gjør deg i stand til å utvikle produktet ditt med nøkkelfunksjonene i første rekke, et såkalt «MVP» – et «minimum viable product». Slik kan du raskt lansere produktet, og faktisk finne ut om folk vil kjøpe det!